CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kris i byggbranschen? Om behovet av att re-designa praktiken

Kristina Grange (Sektionen för arkitektur)
Nordisk arkitekturforskning (1102-5824). Vol. 17 (2004), 3, p. 59-72.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-23. Senast ändrad 2017-01-24.
CPL Pubid: 247632

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap
Annan humaniora

Chalmers infrastruktur