CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Predictive Control Using Neighboring Extremals

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system) ; Bala Srinivasan ; Dominique Bonvin
Symposium on Dynamics and Control of Process Systems (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-22.
CPL Pubid: 247595

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur