CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Two-Time-Scale Control Scheme for Fast Unconstrained Systems

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Davide Buccieri ; Philippe Muelhaupt ; Dominique Bonvin
Assessment and Future Directions of Nonlinear Model Predictive Control (2007)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-22.
CPL Pubid: 247593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur