CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Predictive Control Based on Neighboring Extremals

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Bala Srinivasan ; Dominique Bonvin
Journal of Process Control (0959-1524). (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-22.
CPL Pubid: 247591

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur