CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The changing role of purchasing

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Håkan Håkansson
Paper presented at the 6th IMP-Conference, Bocconi University, Milan (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29.
CPL Pubid: 24759

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur