CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sourcing strategy during a quarter of a century

Anna Dubois (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; L-G Mattsson
Paper presented at the 19th Annual Conference of the European Marketing Academy, Innsbruck (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24758

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur