CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural changes in distribution networks

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Proceedings of the 7th IMP Conference, University of Uppsala, Department of Business Administration, Uppsala (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29. Senast ändrad 2010-10-25.
CPL Pubid: 24757

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur