CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detecting Non-Technical Energy Losses through Structural Periodic Patterns in AMI data

Viktor Botev (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Magnus Almgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Vincenzo Gulisano (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Olaf Landsiedel (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Joris van Rooij (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
BDSG/BigData: Proceedings of the Workshop on Big Data in Smart Grids at the IEEE International Conference on BigData p. 3121-3130. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-04-03.
CPL Pubid: 247568

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)