CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flux-driven multi-channel simulations with the quasilinear gyrokinetic transport model QuaLiKiz

J Citrin ; C Bourdelle ; FJ Casson ; C Angioni ; S Breton ; F Felici ; X Garbet ; O Gürcan ; L Garzotti ; F Koechl ; F Imbeaux ; J Redondo ; Pär Strand (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; G Szepesi
Proceedings of the 43rd EPS Conference on Plasma Physics p. 529-532. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-03-27.
CPL Pubid: 247563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur