CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organizing purchasing - A network perspective

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
Paper presented at the 8th IMP Conference, IRE, Lyon (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29.
CPL Pubid: 24756

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur