CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive finite element method for the solution of electromagnetic inverse problem using limited observations

John Bondestam Malmberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Proceedings of the 2016 18th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2016. Cairns; Australia; 19-23 September 2016 p. 424-427. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We consider the problem of determination of a dielectric permittivity function from boundary observations of an electric field. We summarize our recent theoretical analysis of an adaptive finite element method for this problem, and present new numerical examples. © 2016 IEEE.


Art. no. 7731417Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-06-07.
CPL Pubid: 247541

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur