CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analyzing Dynamics in Distribution

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; L-G Mattsson
Proceedings of the 9th IMP Conference, University of Bath, School of Management, Bath, September (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29.
CPL Pubid: 24753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur