CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information exchange in buyer-seller relationships

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
Proceedings of the Academy of Marketing Science, 6th Bi-Annual World Marketing Congress, Istanbul (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29.
CPL Pubid: 24752

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur