CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nätverksanalys av distributionssystem

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at Nordisk Företagsekonomisk Ämneskonferens, University of Lund, Department of Business Administration, Lund (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29.
CPL Pubid: 24751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur