CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operational space robot control for motion performance and safe interaction under Unintentional Contacts

Yiannis Karayiannidis (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Leonidas Droukas ; Zoe Doulgeri
2016 European Control Conference (ECC);Aalborg, Denmark, 29 June - 1 July 2016 p. 407-412. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-08-11.
CPL Pubid: 247502

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Datorseende och robotik (autonoma system)
Robotteknik och automation
Reglerteknik

Chalmers infrastruktur