CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous symmetry reduction for transport-dominated flows

Evangelos Siminos (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers))
International workshop ``Nonlinear Photonics: theory, materials, and applications'' (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 247497