CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Satsa på Göteborgs gator för att få attraktiva hus

Lars Marcus (Institutionen för arkitektur) ; Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur)
Göteborgsposten 28 oktober, (2016)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 247496

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur