CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unraveling the state-space of the nonlinear nonlocal Schrodinger equation: quasiperiodic oscillations and homoclinic orbits

Evangelos Siminos (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; F. Maucher ; W. Krolikowski ; S. Skupin
Unraveling the state-space of the nonlinear nonlocal Schr\"odinger equation: quasiperiodic oscillations and homoclinic orbits (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 247493