CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localization of extreme light: relativistic solitons, quasi-solitons and breathers

Evangelos Siminos (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; G Sanchez-Arriaga
International Symposium ``Advances in Nonlinear Photonics'', Minsk, Belarus (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 247492