CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Är det verkligen kvartersstad vi vill ha

Lars Marcus (Institutionen för arkitektur) ; Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur)
Plan 5-6 (6e okt.), p. 14-19. (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-04-07.
CPL Pubid: 247490

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur