CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New insights on how to adjust the release profile from coated pellets by varying the molecular weight of ethyl cellulose in the coating film

Mariagrazia Marruci ; Helene Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Johan Hjärtstam ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Christian van Corswant ; Anette Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi)
International Journal of Pharmaceutics (0378-5173). Vol. 458 (2014), p. 218-223.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-20.
CPL Pubid: 247486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Polymerteknologi
Materialteknik

Chalmers infrastruktur