CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of the molecular weight of the water-soluble polymer on phase-separated films for controlled release

Helene Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Henrike Häbel (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Christian von Corswant ; Johan Hjärtstam ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
International Journal of Pharmaceutics (0378-5173). Vol. 511 (2016), p. 223-235.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-02-14.
CPL Pubid: 247484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Polymerteknologi
Materialteknik

Chalmers infrastruktur