CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Connectivity, density and built form: integrating ´Spacemate´ with space syntax

Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur) ; Lars Marcus (Institutionen för arkitektur) ; Per Haupt
Proceedings: ISUF 2015 XXII international Conference: City as organism: New visions for urban life 2, (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 247481

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Chalmers infrastruktur