CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Street interaction and social inclusion

Ann Legeby ; Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur) ; Lars Marcus (Institutionen för arkitektur)
Suburban urbanities p. 239-262. (2016)
[Kapitel]

Nyckelord: urban design, space syntax, social segregation, spatial formDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 247477

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur