CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

To be or not to be? Identity work in collaborative innovation

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy )
3rd World Open Innovation Conference. Barcelona, Dec 15-16 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-20.
CPL Pubid: 247472