CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gyrokinetic simulations of transport in pellet fuelled discharges at JET

Daniel Tegnered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Hans Nordman (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Michael Oberparleiter (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Pär Strand (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; L. Garzotti ; I. Lupelli ; C. M. Roach ; M. Romanelli ; M. Valovic
43rd European Physical Society Conference on Plasma Physics, Leuven, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-19. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 247468

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur