CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Key Projects: Combining Potentials from Urban Ecologies. A Swedish Perspective

Nils Björling (Institutionen för arkitektur)
Ruralism The Future of Villages and Small Towns in an Urbanizing World p. 179-190. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-19.
CPL Pubid: 247461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur