CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Method for estimating backflashover rates on HV transmission lines based on EMTP-ATP and curve of limiting parameters

Petar Sarajcev ; Josip Vasilj (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Damir Jakus
International Journal of Electrical Power & Energy Systems (0142-0615). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-19. Senast ändrad 2017-02-13.
CPL Pubid: 247458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elektroteknik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur