CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Gaussian Copulas in Describing Station Impinging Lightning Overvoltages

Petar Sarajcev ; Josip Vasilj (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Damir Jakus
IEEE Electrical Insulation Conference (EIC) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-19. Senast ändrad 2017-02-13.
CPL Pubid: 247456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elektroteknik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur