CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om finer og konstruktioner

Morten Lund (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : KTH, 2016. ISBN: 978-91-7729-243-2.- 5 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-19.
CPL Pubid: 247440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Teknikhistoria
Arkitektur

Chalmers infrastruktur