CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Träbärverk över stora spännvidder

Karl-Gunnar Olsson (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : KTH, 2016. ISBN: 978-91-7729-243-2.- 8 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Nyckelord: historiska träbärverk, kraftmönster, verkningssätt, takstolar, styvhet, strukturmekanik,Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-19.
CPL Pubid: 247437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Building Futures
Hållbar utveckling
Teknikhistoria
Arkitektur

Chalmers infrastruktur