CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantification of Gaseous Emissions from Gas Stations, Oil Wells and Agriculture using Optical Solar Occultation Flux and Tracer Correlation Methods

Johan Mellqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Jerker Samuelsson ; Marianne Ericsson ; Samuel Brohede ; Pontus Andersson ; John Johansson ; Oscar Isoz ; Laki Tisopulos ; Andrea Polidori ; Olga Pikelnaya
A&WMA’s 109th Annual Conference & Exhibition, New Orleans, Louisiana, June 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-19. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 247433

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur