CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Solar Occultation Flux and Other Optical Remote Sensing Techniques to Fully Characterize and Quantify Fugitive Emissions from refineries and oil depots

Johan Mellqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Jerker Samuelsson ; Marianne Ericsson ; Samuel Brohede ; Pontus Andersson ; John Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Oscar Isoz ; Laki Tisopulos ; Polidori Andrea ; Olga Pikelnaya
A&WMA’s 109th Annual Conference & Exhibition, New Orleans, Louisiana, June 2016 # 948, (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-19. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 247431

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur