CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Remote Quantification of Stack Emissions from Marine Vessels

Johan Mellqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Jörg Beecken (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Johan Ekholm (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Jerker Samuelsson ; Marianne Ericsson ; Laki Tisopulos ; Andrea Apolidari ; Olga Pikelnaya
A&WMA’s 109th Annual Conference & Exhibition, New Orleans, Louisiana, June 2016 (1052-6102). Vol. 1 (2016), p. 579-583.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-19. Senast ändrad 2017-03-30.
CPL Pubid: 247429

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur