CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photochemical Smog in China: Scientific challenges and implications for air quality policies

Mattias Hallquist ; John Munthe ; Min Hu ; Johan Mellqvist (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Tao Wang ; Chak K. Chan ; Jian Gao ; Johan Boman ; Song Guo ; Åsa M. Hallquist ; Jana Moldanova ; Ravi K. Pathak ; Jan B. C. Pettersson ; Håkan Pleijel ; David Simpson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Marie Thynell
National Science Review (2095-5138). Vol. 3 (2016), 4, p. 401-403.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-19. Senast ändrad 2017-05-09.
CPL Pubid: 247424

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys (2010-2017)
Institutionen för biologi och miljövetenskap (GU)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)
Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur