CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Firms as Activity Based Network Entities - Economic consequences of activity structures

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
Proceedings of the Workshop on International Networks, Groupe HEC, Jouy-en Josas, February (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur