CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental psychology and outpatient care setting

Elizabeth Marcheschi (Institutionen för arkitektur)
Lokaler för öppenvård konferens, 27-01-16, Chalmers Göteborg, Sweden (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-19.
CPL Pubid: 247384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur