CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lifted Integrators as a Bridge between Multiple-Shooting and Direct Collocation

Rien Quirynen ; Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Moritz Diehl
Reglermötet (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-19.
CPL Pubid: 247383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur