CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diversity in density: looking back and forth

Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur) ; Lars Marcus (Institutionen för arkitektur)
THE FAR GAME. CONSTRAINTS SPARKING CREATIVITY (2016)
[Kapitel]

Nyckelord: urban density, diversity, spacematrixDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 247380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur

Chalmers infrastruktur