CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information Technology and the Efficiency of Materials Supply - The implementation of EDI in the construction industry

Jens Laage-Hellman (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the 5th IPSERA-conference, Eindhoven (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29.
CPL Pubid: 24738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur