CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk för ohälsa med allt tätare städer

Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur)
Dagens Samhälle Vol. 27-10-2016 (2016),
[Artikel, övrig]

Nyckelord: density, ecology, healthDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-19. Senast ändrad 2017-10-06.
CPL Pubid: 247373

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Building Futures
Hållbar utveckling
Fysisk planläggning
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur