CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NMPC based on Huber Penalty Functions to Handle Large Deviations of Quadrature States

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Moritz Diehl
American Control Conference (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-18.
CPL Pubid: 247366

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur