CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rotational Start-up of Tethered Airplanes Based on NMPC and MHE

Mario Zanon (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Moritz Diehl
European Control Conference (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 247362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur