CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Establishing a Business Relationship - Intended vs realized effects

Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring)
In Mazet, F., Salle, R. and Valla, J-P. (eds) Proceedings of the 13th International Conference on Industrial Marketing and Purchasing, Groupe ESC Lyon, September (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-29. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 24735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur