CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Achievable information rates of nonbinary codes for optical fiber transmission

Gabriele Liga ; Alex Alvarado ; Polina Bayvel ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Photonics Conference (IPC) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 247340