CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

To overcome the scalability limitation of passive optical interconnects in datacentres

Rui Lin ; Krzysztof Szczerba ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Lena Wosinska ; Ming Tang ; Jiajia Chen
Asia Communications and Photonics Conference (ACP) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose to add optical amplifier(s) to passive optical interconnect (POI) at top-of-rack in datacentres and validate this approach by introducing impairment constraints into POIs design. It is shown that one amplifier can improve scalability by a factor of 16.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-05-17.
CPL Pubid: 247339

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Fotonik

Chalmers infrastruktur