CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parallel improved Schnorr-Euchner enumeration SE++ on shared and distributed memory systems, with and without extreme pruning

Fábio Correia ; Artur Mariano ; Alberto Proença ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Christian Bischof
Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications (2093-5374). Vol. 7 (2016), 4, p. 1-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 247338

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Signalbehandling
Datorsystem

Chalmers infrastruktur