CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistiska analyser av enkätinformation från nio olika enkätundersökningar inom svensk fordons- och tillverkningsindustri

Bo Blomquist ; Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
(2014)
[Preprint]

Ett manuskript berörande resultat från våra enkätstudier som har varit (mycket) speciella bl a då organisation och produktionssystemens utformning har kartlagts (det är även frågan om totalundersökningar där enskilda svarande går att koppla samman med vad och var det arbetar) (helt färdigställd, men ännu ej publicerad på grund av pensionering).Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 247337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur