CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pb/s, homogeneous, single-mode, multi-core fiber systems [Invited]

Benjamin J. Puttnam ; Ruben S. Luís ; Jun Sakaguchi ; Werner Klaus ; José-M. Delgado Mendinueta ; Yoshinari Awaji ; Naoya Wada ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
European Conference on Optical Communication (ECOC) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 247335

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur