CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pb/s, homogeneous, single-mode, multi-core fiber systems

Benjamin J. Puttnam ; Ruben S. Luís ; Jun Sakaguchi ; Werner Klaus ; José-M. Delgado Mendinueta ; Yoshinari Awaji ; Naoya Wada ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
42nd European Conference on Optical Communication, ECOC 2016; Dusseldorf; Germany; 18 September 2016 through 22 September 2016 p. 208-210. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We discuss multi Pb/s transmission using homogeneous, single-mode, multi-core fibers. We outline the key components of a recent high capacity demonstration, the consequences of fiber properties and the potential for enhanced efficiency from spatial-super-channel transmission.


Invited.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-18. Senast ändrad 2017-10-31.
CPL Pubid: 247335

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur